VORES LØSNINGER ER ALLE UDVIKLET I SAMARBEJDE MED VORES KUNDER

OG MED KUNDENS BEHOV FOR ØJE


Vores systemer bygger på og udvikles på baggrund af mange års erfaringer med og viden om ikke blot IT-udvikling, men også om hvad markedet kræver i dag. Onlinehandel er i rivende udvikling, og der opleves større og større krav til virksomheder der udbyder e-handelsløsninger i dag. Ligeledes sker teknologiske landevindinger i en hastigt stigende fart. Vi har endvidere en ambition om at, vi vil være Danmarks bedste udviklingshus og leverandør af brugervenlige SaaS-løsninger. Vi vil i vores løsninger drage nytte af naturlige synergieffekter på tværs af produkt- og kundeporteføljer.

Vi sikrer og efterstræber synergien gennem omfattende branchekendskab i de sektorer vores kunder repræsenterer samt gennem et ekstremt indgående kendskab til og passion for IT-arkitektur. For derfor bedst at kunne adressere behovet for at kunne løse vores kunders mere og mere komplekse udfordringer, for at kunne følge med teknologiske udviklinger samt indfri vores egne ambitoner har vi lagt os fast på fire grundpiller som al vores systemarkitektur skal udvikles omkring. Ét af de aspekter vi søger at integrere i alt vi foretager os er brugervenlighed.

 
 

BRUGVENLIGHED ER ESSENTIELT

I RELATION TIL VORES WEBLØSNINGER


I udviklingen af eurowebs løsninger har der kontinuerligt været fokus på brugeroplevelsen og brugervenligheden. Hos euroweb gør vi en dyd ud af brugerinddragelse og har altid i vores udviklingsprocesser dialog med vores kunder og dermed brugerne af vores løsninger. Eurowebs ambition er at tilbyde markedets mest brugervenlige shopløsning, og netop derfor har vi anset det for essentielt hele tiden at inddrage vores kunder og bruger for derved at lytte til og forstå deres behov, arbejdsgange, færdigheder og ordforråd.

Gennem denne tilgang i vores systemudvikling er det lykkedes os, at skabe et CMS vores kunder og brugere hurtigt har overblik over, som føles genkendeligt, homogent og hvor terminologi og funktionaliteterne virker intuitive. Vores systemer er derfor effektive samt lette at anvende og møder vores brugere i øjenhøjde og i taler ind i deres virkelighed samt tilfredsstiller deres behov.