EN KOMPLEKS VERDEN KRÆVER FLEKSIBLE LØSNINGER


Vores systemer bygger på og udvikles på baggrund af mange års erfaringer med og viden om ikke blot IT-udvikling, men også om hvad markedet kræver i dag. Onlinehandel er i rivende udvikling, og der opleves større og større krav til virksomheder der udbyder e-handelsløsninger i dag. Ligeledes sker teknologiske landevindinger i en hastigt stigende fart. Vi har endvidere en ambition om at, vi vil være Danmarks bedste udviklingshus og leverandør af brugervenlige SaaS-løsninger. Vi vil i vores løsninger drage nytte af naturlige synergieffekter på tværs af produkt- og kundeporteføljer. Vi sikrer og efterstræber synergien gennem omfattende branchekendskab i de sektorer vores kunder repræsenterer samt gennem et ekstremt indgående kendskab til og passion for IT-arkitektur. 

For derfor bedst at kunne adressere behovet for at kunne løse vores kunders mere og mere komplekse udfordringer, for at kunne følge med teknologiske udviklinger samt indfri vores egne ambitoner har vi lagt os fast på fire grundpiller som al vores systemarkitektur skal udvikles omkring. Ét af de aspekter vi søger at integrere i alt vi foretager os er fleksibilitet.

 
 

FLEKSIBILITET OG KOMPATIBILITET I ALT VI FORETAGER OS


Vi indtænker derfor fleksibilitet i alt vi foretager os. Vores systemer skal og må imødekomme behovet fra markedet om dels skræddersyede systemtilpasninger med en naturlig og stabil kerne. Vores systemer beror på en grundlæggende filosofi om modularitet og kompatibilitet. Gennem en fleksibel kombination af en teknologisk højt udviklet standardkerne er der store muligheder for individuel tilpasning samt potentiale for at skabe skræddersyede løsninger til alle vores kunders behov. Det betyder også, at brugerne føler en høj grad af individualitet i systemerne, og at systemerne er lette at betjene og vedligeholdele. Vores produkter vil altså som få produkter på markedet derfor opleves af brugerne som udviklet til netop deres behov.

Uanset hvor spændende vi alle synes de teknologiske fremskridt måtte være må fremskridtene ikke ske på bekostning af din investering. Derfor fokuserer vi også hele tiden på at indtænke den højeste grad af kompatibilitet (fremad- og bagudrettet) med overordnede systemer - være det sig i form af styre-, økonomi- og lagerstyringssystemer og programmer. Vores systemer har derfor i næsten alle tænkelige scenarier integration til alle større styre-, økonomi- og lagerstyringsprogrammer, og kan integreres til alle typer af virksomheder og brancher.