VORES LØSNINGER KAN ALLE SKALERES

OG FØLGE VORES KUNDERS VÆKST OG BEHOV


Vores systemer bygger på og udvikles på baggrund af mange års erfaringer med og viden om ikke blot IT-udvikling, men også om hvad markedet kræver i dag. Onlinehandel er i rivende udvikling, og der opleves større og større krav til virksomheder der udbyder e-handelsløsninger i dag. Ligeledes sker teknologiske landevindinger i en hastigt stigende fart. Vi har endvidere en ambition om at, vi vil være Danmarks bedste udviklingshus og leverandør af brugervenlige SaaS-løsninger. Vi vil i vores løsninger drage nytte af naturlige synergieffekter på tværs af produkt- og kundeporteføljer. 

Vi sikrer og efterstræber synergien gennem omfattende branchekendskab i de sektorer vores kunder repræsenterer samt gennem et ekstremt indgående kendskab til og passion for IT-arkitektur.For derfor bedst at kunne adressere behovet for at kunne løse vores kunders mere og mere komplekse udfordringer, for at kunne følge med teknologiske udviklinger samt indfri vores egne ambitoner har vi lagt os fast på fire grundpiller som al vores systemarkitektur skal udvikles omkring. Ét af de aspekter vi søger at integrere i alt vi foretager os er generisk skalerbarhed.

 
 

MARKEDET I DAG KRÆVER OMSTILLINGSPARATHED


En afledt effekt af den høje performance samt flexibilitet er, at arkitekturen er generisk skalérbar. Det betyder, at vores løsninger kan anvendes på meget omfattende og store shops med et stort antal varegrupper, varenumre og varekategorier såvel som på små shops med mindre omfattende systemkrav. 

Uanset hvor spændende vi alle synes de teknologiske fremskridt måtte være må fremskridtene ikke ske på bekostning af din investering. Derfor fokuserer vi også hele tiden på at indtænke den højeste grad af kompatibilitet (fremad- og bagudrettet) med overordnede systemer - være det sig i form af styre-, økonomi- og lagerstyringssystemer og programmer. Vores systemer har derfor i næsten alle tænkelige scenarier integration til alle større styre-, økonomi- og lagerstyringsprogrammer, og kan integreres til alle typer af virksomheder og brancher.